زندگی نامه فرزانه تائیدی

ساخت وبلاگ
چکیده : فرزانه تائیدی متولد تهران است . پدرش امیر ارتشایران بود . بخاطر شغل پدر در اغلب سفرهای ماموریت همراه... با عنوان : زندگی نامه فرزانه تائیدی بخوانید :

فرزانه تائیدی متولد تهران است . پدرش امیر ارتشایران بود . بخاطر شغل پدر در اغلب سفرهای ماموریت همراه ایشان بهاستانهای مختلف ایران سفر میکرد . فرزانه دوران کودکی و تحصیل را درشهرهای مرکزی استانهای اصفهان ، کرمان ، کرمانشاه ، خوزستان و ... گذراندهاست . این اولین بار بود که فرزانه شانس ایرانگردی را در دوران کودکی ونوجوانی داشته و دومین بار به خاطر حرفه خودش به عنوان هنرپیشه تاتر دراداره هنرهای دراماتیک شانس سفر و بازی بر روی صحنه های مختلف شهرهای بزرگو کوچک ایران را داشت .

فرزانه از کودکی عاشق هنر رقص باله بود . مدتیهم به کلاس باله رفت ولی زیاد طول نکشید که هنر بزرگ تاتر عشق حقیقیفرزانه شد . در سال هزار و سیصد و چهل و یک با شرکت در اولین نمایش زندهتلویزیونی ، او در اداره هنرهای دراماتیک رسما کار در تاتر را آغاز کرد .پس از یکسال و اندی کا رتاترهای تلویزیونی با پرویز کاردان هنرپیشه ونویسنده و کارگردان تاتر اداره هنرهای دراماتیک ازدواج کرد . ثمره اینازدواج کوتاه مدت پسرش کیوان میباشد.

در طول پنج سال و نیم فعالیت در اداره هنرهای دراماتیک فرزانه تائیدی در بیش از سی نمایشنامه تلویزیونی و صحنه در تهران و اغلب شهرهای بزرگ و کوچک ایران شرکت داشته است .

فرزانه در سال هزار و سیصد و چهل و شش بههمراه پدرش عازم امریکا شد . د رمدت اقامت پنج ساله در امریکا با شرکت درکلاسهای شبانه کالج های معتبر کالیفرنیا که به کارگاه تاتر معروف است ،دوره کوتاه آموزشی چند ساله در مورد تاریخ غرب و بازیگری در صحنه را آموخت. فرزانه عقیده دارد که بیشترین تجربه ها را در آموختن هنر تاتر از دیدننمایشنامههای مختلف بدست آورده است . در طول مدت اقامت خود در ایالت کالیفرنیا درشهر لوس آنجلس با حسین رجائیان کارگردان تحصیل کرده در رشته سینما دردانشگاه یو سی ال ای آشنا شد . رجائیان فرزانه را برای نقش اول فیلم خودانتخاب کرد و فرزانه را به ایران دعوت کرد.

فرزانه تائیدی در اوائل سال هزار و نهصد و هفتادو دو به ایران بازگشت و فعالیت مجدد خود را در تاتر ادامه داد و کار درسینمای ایران را آغاز کرد. در این دوره با بهروز به نژاد بعنوان زوج هنریدر اغلب کارهای تلویزیونی و سینمائی فعال بود که این همراهی هنوز ادامهدارد.

پس از انقلاب اسلامی ، فرزانه تائیدی که در استخدام رسمی اداره برنامههای تاتر وزارت فرهنگ و هنر بود در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه با حکمیاز سوی وزارت ارشاد اسلامی از کار برکنار شد . دلیل ذکر شده در حکم رسمیوزارت ارشاد اسلامی اینگونه نوشته شده بود : "برای پیشبرد اهداف انقلاباسلامی ، شما مازاد براحتیاج می باشید و بدیهی است که از این تاریخ تمامحقوق و مزایای شما قطع میشود ". حکم به امضای حسن حبیبی وزیروقت ارشاداسلامی بود . در آنزمان جمشید مشایخی رئیس اداره برنامهها ی تاتر بود. در این مورد فرزانه تائیدی میگوید :" تا امروز که بیش ازبیست و شش سال از انفلاب اسلامی میگذرد این را میدانم که من اولین و تنهاکارمند رسمی اداره برنامههای تاتر بودم که بدین گونه از کار برکنار شدم . بهر حال بر اساس قانونرسمی استخدام کشوری من هم میبایست یا بازنشسته میشدم و یا بازخرید . تمامسالهائی که کارمند رسمی وزارتخانه بودم حق بازنشستگی و حق بیمه میپرداختمو میبایست همه این مزایا در نطر گرفته میشد که نشد ! من تا امروز همنمیدانم که جرمم چه بوده است ؟".

فرزانه توانست مدت هفت سال و چند ماه درایران اسلامی دوام بیاورد و تا سال هزار و سیصد و شصت کار در تاترهای لالهزار را ادامه داد و آخرین فیلم سینمائی خود بنام "میراثمن جنون " را بدون حجاب اسلامی کار کرد که فیلم مذکور در اکران عمومی بااستقبال تماشگران روبرو شد اما به بهانه همزمانی با تعطیلات مذهبی ازاکران برداشته شد !!

و بالاخره بعد از هفت سال و چند ماه که فرزانهممنوع الکار و ممنوع الخروج شده بود توانست با کمک و تلاشهای یار و همکارزندگیش بهروز به نژاد در اوایل سال هزار و سیصد و شصت و پنج از طریق مرزشرقی ایران با شتر و با پای پیاده از کویر سیستان و بلوچستان بصورت قاچاقاز ایران اسلامی فرار کند و خودش را به بندر کراچی در کشور پاکستان برساندو بالاخره به کشور انگلستان وارد شود. بعد از چند ماهی بهروز به نژاد، یارهمیشگی او نیز به انگلستان آمد و تا کنون هر دو در لندن کار و زندگیمیکنند .

در سال هزار و نهصد و نود و چهار ، فرزانهبه اتهام بازی در یک فیلم امریکائی! ( بدون دخترم هرگز ) از سوی رژیم حاکمبر ایران در لیست ترور قرار گرفت . در این لیست نام ابوالحسنبنی صدر( اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب اسلامی ) و محسن دبیران( ازاعضای سازمان مجاهدین خلق ) نیز قرار داشت ، که قرار بود در مقابل پرداختپول و اسلحه توسط IRA ( ارتش آرادیبخش ایرلند) ترور شوند . توضیحات مربوطبه این ماجرا در این تارنما فرار خواهد گرفت .

...
نویسنده : محمد کیان بازدید : 22 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1391 ساعت: 13:37